Полфарма България - Хората помагат на хората

Добре дошли,

Вие сте в Полфарма България 

mapa

Доклад за прозрачност

Съвместната работа между представителите на здравеопазването и фармацевтичната индустрия е важен елемент от развитието на медицинскaта наука.  Нейната цел е да повишава непрекъснато качеството на грижата към пациента и да усъвършенства познанията във фармакотерапията. Задачата на Кодекса за поведение на Medicines for Europe  е да осигури на обществото ползата и обхвата на тази съвместна дейност.

 
Кодексът за поведение е разработен от Medicines for Europe, MfE – европейска асоциация, обединяваща производителите на генерични и биоподобни продукти.  Всяка, включена към организацията, компания следва да публикува Доклад за прозрачност ежегодно (стартирайки от 2017г.) с информация за преодставяне на стойност свързана с:
 
- Възнаграждения на медицински специалисти срещу услуги, включващи изнасяне на лекции на образователни събития, експертно участие в консултативен съвет, подкрепа за участие в образователни събития и др.
- Възнаграждения и подпомагане на Здравни организации и Пациентски организации, включително в натура, продукти или в суми.
 
Полфарма е социално отговорна компания и действията ни се основават на три основни фундамента: предоставяне на грижа към пациентите и обществото, етично бизнес поведениe, както и иновaции и развитие на познанията.
 
Целта на Medicines for Europe е много близка до нашата. Ние извършваме своята дейност, поддържайки високи етични стандарти, включително и прозрачност в отношенията ни със здравната общност. Чрез прилагането на Кодекса за поведение, ние се обвързваме със задачата да информираме обществеността за целите на кооперацията ни с медицински специалисти, здравни и пациентски организации. 
 
Каним Ви да се запознаете с Методологията за изготвяне на доклада, в която се съдържа информация за начина и способите на събиране, обощаване и отчитане на данните. 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2017

 
 
 
МЕТОДОЛОГИЯ
 
Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.