Полфарма България - Хората помагат на хората

Добре дошли,

Вие сте в Полфарма България 

mapa

Доклад за прозрачност

Съвместната работа между представителите на здравеопазването и фармацевтичната индустрия е важен елемент от развитието на медицинскaта наука. Нейната цел е непрекъснато да повишава качеството на грижата към пациента и да усъвършенства познанията във фармакотерапията. Задачата на Кодекса за поведение на Medicines for Europe е да осигури на обществото ползата и обхвата на тази съвместна дейност. Кодексът за поведение е разработен от Medicines for Europe, MfE – европейска асоциация, обединяваща производителите на генерични и биоподобни продукти. Всяка, включена към организацията, компания следва да публикува Доклад за прозрачност ежегодно (стартирайки от 2017г.) с информация за предоставяне на стойност свързана с:

 

- Възнаграждения на медицински специалисти срещу услуги, включващи изнасяне на лекции на образователни събития, експертно участие в консултативен съвет, подкрепа за участие в образователни събития и др.

- Възнаграждения и подпомагане на Здравни организации и Пациентски организации, включително в натура, продукти или в суми.

 

Полфарма е социално отговорна компания и действията ни се основават на три основни фундамента: предоставяне на грижа към пациентите и обществото, етично бизнес поведениe, както и иновaции и развитие на познанията. Целта на Medicines for Europe е съотвества на нашата. Ние извършваме своята дейност, поддържайки високи етични стандарти, включително прозрачност в отношенията ни със здравната общност. Чрез прилагането на Кодекса за поведение, ние се обвързваме със задачата да информираме обществеността за целите на взаимодействието ни с медицински специалисти, здравни и пациентски организации.

 

Доклад за прозрачност 2018 - Общ преглед

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕН ДОКЛАД

 

 

Доклад за прозрачност 2017 - Общ преглед

 

 

 

 

Files to download

transparency_report_2018.pdf
Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.