Полфарма България - Хората помагат на хората

Добре дошли,

Вие сте в Полфарма България 

mapa

ФАРМАКОЛОГИЧНА БДИТЕЛНОСТ

 В случай на поява на нежелани реакции след употребата на лекарства на фирма Полфарма или подозрения за появата на такива събития, моля, обадете се на лицето, което отговаря за безопасността на лекарствата във Вашия регион на + 359 (2) 4400843 от Понеделник до Петък в часовете от 9:00 до 18:00 часа. По друго време – през уикенди, празници и в часовете преди 9.00 часа и след 17:00 часа, моля, обадете се на +886511160.

Можете също така да попълните приложения формуляр и да го изпратите по пощата на адреса по-долу.

Лицето, което отговаря за безопасността на лекарствата на територията на България, предоставя информация за здравните продукти на Полфарма и отговаря на поставените медицински въпроси.

 

Адрес:

1700 София

Бул. „Симеоновско шосе“ 85 „З“

Офис Център Магнолия, вход Б,

етаж 3, офис 3

 

Tel: +359 (2) 4400843

+359 886170114    

mobile: +359 886511160

+359 888580028

 

e- mail: Info.bulgaria@polpharma.com 

 

CIOMS FORM

Files to download

bg_cioms_form.docx
Powered by: CMSEdito Designed by: 23studio
© POLPHARMA S.A. All rights reserved.